Fastighetsförvaltning på ett smart och enkelt sätt

Granlund Manager är en molnbaserad programvara för fastighetsförvaltning och energihantering som skapar smartare arbetssätt, friskare byggnader och gladare människor.

Logga in

Digitalisera era processer för fastighetsförvaltning

Glöm pennor, papper och kalkylblad. Granlund Manager är en mobilanpassad programvara som tar fastighetsförvaltningen till nästa nivå. Granlund Manager är ett modulärt förvaltningssystem som kan skalas upp och konfigureras för att passa alla typer av organisationer, fastigheter och portföljer.

Smidigare förvaltning

Optimera tid och resurser

Planera tillsyn- och skötseluppgifter i förväg för att optimera resursanvändningen och spara tid.

Data – tillgänglighet och översikt

Få åtkomst till fastighetsinformation och underhållsdata när som helst. Granlund Manager ger full översikt över fastighetstillgångar och de underhållsåtgärder som är kopplade till dem.

Mobilvänlig fastighetsförvaltning

Tilldela, skicka ut och övervaka status för alla uppgifter. Med mobilapplikationen kan underhållspersonal enkelt svara och rapportera på språng.

Ökad energieffektivitet

Minska kostnaderna och koldioxidavtrycket

Mät, sammanställ och rapportera konsumtionsdata för olika resurser för att öka energieffektiviteten och minska byggnadens koldioxidavtryck.

Förbättra förhållandena inomhus

Mät och styr inomhusförhållandena för att säkerställa slutanvändarnas välbefinnande och göra fastigheterna mer hållbara på längre sikt.

Visualisera och övervaka

Sammanställ data om energi, inomhusförhållanden och teknisk operabilitet från olika källor. Övervaka byggnadens prestanda mot förinställda mål för att optimera energianvändning och förhållanden.

Anpassningsbar och dynamisk rapportering

Rapporteringsportal för ledningen

Skräddarsydda och dynamiska rapporter låter dig följa relevanta nyckeltal för underhåll, energianvändning och kostnader, vilket ger stöd för smartare beslutsprocesser.

Breda API-integreringar

Integrera enkelt flera olika programvaror med Granlund Manager och flytta projekt- och budgetinformation smidigt mellan olika system.

Anpassade rapporter

Utöver grundläggande kontrollpaneler kan relevant information översättas till rapporter utifrån kundens eller användarens behov. De visualiserade och dynamiska rapporterna är enkla att komma åt och möjliggör mångsidig dataanalys.

Spåra prestandan med en digital tvilling

BIM till FM

Med hjälp av en digital tvilling kan du hantera alla fastighetsrelaterade data. Vår BIM kan innehålla data från designfasen och från IoT-enheter, samt från automatiserade system och användarna själva.

Synkroniserade datakällor

Kombinera flera datakällor med BIM och skapa en digital tvilling som fungerar som en kommunikationskanal mellan fastighetsägare, underhållspersonal och slutanvändare.

Visualisera förhållanden och prestanda

Utifrån utvalda datakällor kan BIM producera 3D-visualiseringar över inomhusförhållandena jämfört med förinställda konfigurationer och mål.

GARANTERAT ENKEL IMPLEMENTERING

1. PLANERA

Driftsätt på 30 dagar

Våra experter hjälper er att planera uppstarten – minimalt behov av kunddeltagande.

2. KONFIGURERA

Vi sköter konfigurationen åt er

Vi tar hand om konfigurationen med tryggheten från fler än 50 000 framgångsrika implementeringar.

3. ANVÄND

Kontinuerlig lokal support

Vi finns här för hjälpa er få ut maximalt av systemet