Prosta i inteligentna obsługa techniczna nieruchomości

Granlund Manager to oparte na chmurze oprogramowanie do obsługi technicznej nieruchomości i zarządzania energią, które zapewnia wydajniejsze metody pracy, lepszą kondycję budynków i wyższe zadowolenie użytkowników.

Log in

Cyfryzacja procesów obsługi technicznej nieruchomości

Zapomnij o długopisach, papierach i arkuszach kalkulacyjnych. Granlund Manager to oprogramowanie faworyzujące urządzenia przenośne, z którym przeniesiesz obsługę techniczną nieruchomości na wyższy poziom. Granlund Manager to modularny system zarządzania obsługą techniczną nieruchomości, dzięki czemu można go skalować i konfigurować tak, aby pasował do wszystkich organizacji, nieruchomości i portfeli.

Płynniejsza obsługa techniczna z oprogramowaniem Granlund Manager

Optymalizacja czasu i zasobów

Planuj prewencyjne zadania konserwacyjne z dużym wyprzedzeniem, aby zoptymalizować zasoby i oszczędzać czas.

Dostępność do danych i ich nadzorowanie

Uzyskuj dostęp do informacji dotyczących nieruchomości i danych obsługi technicznej przez cały czas. Oprogramowanie Granlund Manager zapewnia pełną widoczność obiektów będących budynkami oraz związanych z nimi działań obsługi technicznej.

Obsługa techniczna nieruchomości przyjazna dla urządzeń przenośnych

Przydzielaj i wysyłaj wszystkie zadania obsługi technicznej oraz monitoruj ich stan. Aplikacja mobilna umożliwia pracownikom obsługi technicznej łatwe reagowanie i raportowanie w trakcie wykonywania prac.

Wyższa wydajność energetyczna

Obniżone koszty i ślady CO2

Mierz, konsoliduj i raportuj dane dotyczące zużycia różnych zasobów, aby zwiększyć wydajność energetyczną i obniżyć ślad węglowy budynku.

Lepsze warunki wewnętrzne

Mierz warunki wewnętrzne i zarządzaj nimi, aby zapewnić komfort użytkownikowi końcowemu i ułatwić utrzymywanie nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej.

Wizualizowanie i monitorowanie

Konsoliduj dane dotyczące energii, warunków wewnętrznych i zdolności funkcjonowania technicznego z różnych źródeł. Śledź wyniki budynku względem wstępnie zdefiniowanych celów, aby zapewnić optymalne zużycie i warunki.

Dynamiczne raportowanie z możliwością dostosowywania

Portal raportowania dla kierownictwa

Dostosowane i dynamiczne raporty pozwalają śledzić istotne kluczowe wskaźniki wydajności dotyczące obsługi technicznej, zużycia energii i kosztów, co przekłada się na sprawniejsze podejmowanie decyzji.

Szeroka integracja interfejsu API

Z oprogramowaniem Granlund Manager można łatwo zintegrować kilka innych programów, płynnie przenosząc informacje o projekcie i budżecie między systemami.

Dostosowane raporty

Ważne informacje można przedstawić — poza podstawowymi pulpitami nawigacyjnymi — w formie raportów, odpowiednio do potrzeb klienta lub użytkownika. Zwizualizowane i dynamiczne raporty są łatwo dostępne i umożliwiają zróżnicowaną analizę danych.

Śledzenie wyników za pomocą cyfrowego bliźniaka

Model BIM na potrzeby FM

Utworzenie cyfrowego bliźniaka ułatwia zarządzanie wszystkimi danymi związanymi z nieruchomością. Nasz model BIM może zawierać dane używane na etapie projektowania i pochodzące z urządzeń IoT, jak również z systemów automatyzacji i od samych użytkowników.

Zsynchronizowane źródła danych

Połącz wiele źródeł danych z naszym modelem BIM, tworząc cyfrowego bliźniaka, który będzie pełnić rolę kanału komunikacji między właścicielami nieruchomości, pracownikami obsługi technicznej i użytkownikami końcowymi.

Wizualizowanie warunków i wyników

Na podstawie wybranych źródeł danych model BIM generuje wizualizacje 3D przedstawiające realne warunki wewnętrzne w odniesieniu do wstępnie ustawionych konfiguracji i wartości docelowych.

GWARANTOWANE ŁATWE WDRAŻANIE

1. PLANOWANIE

Gotowe do działania w ciągu 30 dni

Nasi eksperci planują, jak rozpoczniesz pracę — uczestnictwo klienta jest ograniczone do minimum.

2. KONFIGUROWANIE

Konfigurujemy wszystko za Ciebie

Zajmujemy się konfiguracją — mamy doświadczenie z ponad 50 000 pomyślnych wdrożeń.

3. UŻYWANIE

Ciągła lokalna pomoc techniczna

Służymy pomocą, aby umożliwić Ci czerpanie maksymalnych korzyści z oprogramowania.

KONTAKT | POLSKA

Jerzy Wójcik
Director/Owner of JW+A
+48 501 277 329
jerzy@jw-a.pl